Eddy
Spaansen

Een vrijblijvend gesprek aanvragen?

085 - 27 33 037

Hoe maak je een meerjarenplan voor je bedrijf?

meerjaren plan make

Voor een (startende) ondernemer is het maken van een meerjarenplan voor je bedrijf zeer belangrijk. Met een meerjarenplan zet je helder op papier wat de te volgen strategie voor jouw onderneming is. Je stelt de doelstellingen vast die je wilt bereiken en bekijkt of deze realistisch zijn. Hoe schrijf je echter zo'n meerjarenplan? En waar moet je rekening mee houden? In dit artikel lees je alles over een meerjarenplan voor een bedrijf.

Wat is een meerjarenplan?

In een meerjarenplan geef je weer wat de hoofdlijnen van jouw doelen zijn. Deze doelen verdeel je over bijvoorbeeld vier jaar. In een jaarplanning maak je concreet welke acties je gaat ondernemen in het eerste jaar. Na verloop van het eerste jaar evalueer je de werkwijze van het eerste jaar en pas je waar nodig het meerjarenplan aan.

Waarom is een meerjarenplan noodzakelijk?

Als ondernemer ben je niet verplicht om een meerjarenplan voor je bedrijf vast te stellen. Het is echter wel verstandig om op deze manier een strategie te bepalen. Je dwingt jezelf immers om op een kritische wijze naar je eigen organisatie te kijken. Zijn de doelen die je wilt behalen wel realistisch? Je brengt al je bedrijfsactiviteiten in kaart en ziet direct wat de sterke en zwakke onderdelen van jouw organisatie zijn. Bovendien kun je tussentijds acties aanpassen om de doelen eerder te bereiken.

Wat staat er in een meerjarenplan?

In het meerjarenplan of businessplan staat in grote lijnen welke strategie jouw bedrijf gaat voeren de komende jaren. De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod:

Samenvatting

Een meerjarenplan beschikt over een goede samenvatting van jouw plan. Met deze concrete samenvatting geef je doeltreffend weer wat jij met jouw bedrijf wilt bereiken. De samenvatting hoeft niet groter te zijn dan een bladzijde.

Introductie van jouw persoon als ondernemer

Het is van belang dat je aangeeft wie jij bent als ondernemer. Waar sta je voor, welke vaardigheden vind jij belangrijk? Je kunt ook een vorm van een mini CV weergeven. Informatie als of je een echte teamplayer bent of dat je eerder alleen werkt, is ook handig. Zo wordt voor de lezer meteen helder wie hij precies voor zich heeft. Het geeft jou bovendien ook een overzicht over je eigen zwakke plekken; zo kun je deze taken aan een ander uitbesteden.

Een omschrijving van je onderneming

Omschrijf op een heldere manier je bedrijf. Geef bijvoorbeeld antwoord op vragen als:

 • Wat is de naam van jouw onderneming?
 • Welke dienst of product brengt jij op de markt?
 • In welke behoeften van de markt ga jij voorzien?
 • Welke risico's of gevaren brengt jouw product of dienst met zich mee?
 • Waar is je onderneming gevestigd?
 • Heb je veel personeel?
 • Dien je over bepaalde vergunningen te bezitten?
 • Een marketingplan

Binnen het marketingplan geef je aan hoe je klanten wilt gaan aantrekken voor jouw bedrijf. Zaken die je opneemt in het marketingplan zijn:

 • je doelgroep
 • de grootte van de markt waar je op wilt functioneren
 • de bedreigingen en kans in de markt
 • welke concurrentie er is

Als je dit hebt beschreven, maak je de marketingstrategie concreet. Door middel van een actieplan schrijf je uit wat de doelstelling van je onderneming is. Ook leg je een marketingbudget vast. Houd hierbij rekening met wat haalbaar is binnen de door vastgestelde termijn.

Financiën

De financiën zijn wellicht het meest essentiële gedeelte van je meerjarenplan. Je vertelt met welk bedrag jij een succesvol product of dienst op de markt gaat plaatsen. Je vermeldt onder andere:

 • wat jouw geldbronnen zijn
 • hoe je het geld gaat besteden
 • welke kosten je voor je product of dienst verwacht
 • of je te maken hebt met inkoopkosten
 • welke inkomsten je verwacht
 • de te verwachten winst

Ook vermeldt je hier begrotingen als de exploitatie- en investeringsbegroting. Zodra je je financiën overzichtelijk hebt weergegeven, wordt meteen duidelijk of je jouw doelstellingen kunt behalen.

Invitar begeleidt bij het opstellen van een meerjarenplan

Het kan vrij ingewikkeld zijn om een meerjarenplan voor een bedrijf op te stellen. Vooral als je een beginnende ondernemer bent, komt er veel op je af. Invitar begeleidt je gedurende een persoonlijk coachingstraject op de goede weg. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Ook leuk om te lezen

Terug naar het overzicht