Eddy
Spaansen

Een vrijblijvend gesprek aanvragen?

085 - 27 33 037

Vertrouwenscoach

Als vertrouwenscoach help ik directeuren, ondernemers en topmanagers vooruit. Voor elke leider is het essentieel om talentvol te acteren, authentiek te blijven en capaciteiten optimaal te benutten. De organisatie verwacht immers een duidelijke visie en het vermogen om een koers te bepalen en hiertoe aan te sturen. Hierdoor komen er veel vraagstukken op je af. Als sparringpartner help ik door gedachten en ervaringen te wisselen. Ik bied een combinatie van inspiratie, ervaring, expertise en structuur en fungeer als een klankbord in een ongedwongen sfeer.

Vertrouwenscoach Invitar 

Elke situatie is uniek en deze trajecten zijn dan ook altijd maatwerk. Ik kijk altijd naar de vraagstukken die per situatie op iemand afkomen. De voornaamste resultaten die geboekt worden zijn bijvoorbeeld het beter omgaan met stress, meer grip krijgen op complexe en/of veranderende vraagstukken, beter de balans kunnen vinden en een verbeterde performance als leider / manager.

Invitar hanteert de ethische gedragscode van het NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches.